Den norske Sjørettsforening er en underavdeling av Comité Maritime International (CMI), en privat internasjonal forening med det formål å fremme utvikling og harmonisering av internasjonal sjørett på alle områder.

CMI ble stiftet i 1897. Utviklingen av bl.a. Haag-reglene, York Antwerp-reglene, Aten-konvensjonen samt utarbeidelse av standard fraktbrev og elektroniske konnossementer har skjedd i regi av CMI. I de senere år har CMI samarbeidet tett med andre internasjonale organisasjoner som IMO, UNCTAD og UNCITRAL om utarbeidelsen av tekstutkast og rådgivning.

Som underavdeling av CMI er Den norske Sjørettsforening representert i møter og konferanser som avholdes i CMI-regi.

Den norske Sjørettsforening avholder jevnlig møter og foredrag hvor aktuelle sjø- og transportrettslige problemstillinger er tema.

Medlemmer av Den norske Sjørettsforening får invitasjon til foreningens møter og foredragsvirksomhet. Sjørettsforeningen legger ut CMI nyhetsbrev som utgis kvartalsvis og CMIs årbok på sin hjemmeside.

Et personlig medlemskap koster p.t. NOK 250, et studentmedlemskap p.t. NOK 100, et firmamedlemskap p.t. NOK 4000 og et utvidet bedriftsmedlemskap p.t. NOK 6.500.

  • Klikk her for å melde deg inn i Sjørettsforeningen.

Andreas Meidell er for tiden leder for Den norske Sjørettsforening.

  • Klikk her for å se en oversikt over styremedlemmer i Den norske Sjørettsforening.
  • Klikk her for å se Sjørettsforeningens vedtekter.

Henvendelser vedrørende aktiviteter i Den norske Sjørettsforening, spørsmål om medlemskap mv. kan rettes til Sjørettsforeningen på adressen nedenfor eller på epost til Hege Byfuglien.

  • Innmeldingsskjema finner du her.

Den norske Sjørettsforening

c/o Andreas Meidell
E-post: ame@thommessen.no
Telefon: +47 23 11 13 04

c/o Simonsen Vogt & Wiig AS
Postboks 2043 Vika
0125 Oslo
Attn. Hege Byfuglien
E-post: Hege.Byfuglien@svw.no
Fasttelefon: + 47  22 31 32 30
Mobiltelefon: + 47 455 04 685