Young CMI Norway er ungdomsorganisasjonen til Sjørettsforeningen. YCMINs målsetning er å gi Sjørettsforeningens yngre medlemmer et faglig og sosialt tilbud, samt å bidra i det arbeidet som gjøres i Sjørettsforeningen .

  • Våre vedtekter finner du her.

Vi arrangerer utflukter og sammenkomster hvor siktemålet er å heve kompetansen og interessen for den maritime næring. Videre er det et viktig mål for oss å bevare og ytterligere styrke det gode miljøet blant de yngre med interesse for sjørettslig problemstillinger.

Organisasjonen ble stiftet i desember 2002 og har hatt sitt virke siden. Kriteriene for å være medlem hos oss er kun at du er medlem av Sjørettsforeningen og at du er under 40 år.

Hvis du ønsker å få vite mer om vårt arbeid og våre arrangementer kan du kontakte styret (se høyre spalte). Annetsteds på nettstedet finner du også et innmeldingsskjema samt påmelding til e-postlisten for dem som ikke har personlig medlemskap.

Du kan også følge oss på Facebook: www.facebook.com/YoungCMI.

Styrets leder:

Marte Kapstad Roen
Schjødt
maro@schjodt.no

Styre:

Sarah Caldwell-Brooke
Assuranceforeningen Skuld
sarah.caldwell@skuld.com

Linn Beate Woll
AF Offshore Decom
linn.beate.woll@afgruppen.no

Gaston Costas
Höegh Autoliners
gaston.costas@hoegh.com

Agnete Nilsen
NOV Completion & Production Solutions
Agnete.Nilsen@nov.com

Hirgen Bezhani
Bezhani Advisory Services og LLM (UiO)
hirgen@gmail.com

Benedicte Haavik Urrang
Nordisk Skipsrederforening
burrang@nordisk.no

Beate Fiskerstrand
Nordisk Institutt for Sjørett
beate.fiskerstrand@jus.uio.no

Nina M. Hanevold-Sandvik
Wikborg Rein
nmh@wr.no

Katinka Wikborg
Wiersholm
kwik@wiersholm.no