Protokoll årsmøte YCMI for 201På denne siden blir protokoller fra årsmøtene i Young CMI lagt ut fortløpende.

For årsmøteprotokollene til moderforeningen, klikk her.